To-do-lista | Kungl. Svea livgardes Fältpiparkår

To-do-lista

Lista av saker vi behöver göra.

  • Uppdatera samtlig information på sidan – ny text!
  • Tillhörande bilder.
  • Facebook-knapp (http://www.facebook.com/faltpiparkaren/)
  • Se till att bildspelet till höger fungerar.
  • Bildgalleri?
  • Filmklipp?
  • Publicera hemsidan på http://www.gardesmusik.nu/ enl. kårC godkännande.

Du kan inte kommentera detta inlägg.