Instrument | Kungl. Svea livgardes Fältpiparkår

Instrument

Kåren är organiserad i två troppar; blåsaretroppen och trumslagartroppen.

Blåsaretroppen

Blåsaretroppen består av tre grupper där två spelar fältpipa samt enklare jägarhornsmarscher och signaler. Den tredje gruppen spelar endast jägarhorn och koncentrerar sig på mer avancerade jägarhornsmarscher.

Fältpipan är en liten tvärflöjt som ljuder snarlikt piccolaflöjten. Den har sju hål och spänner över två och en halv oktav. Svårighetsgraden är jämförbar med blockflöjt, med den skillnaden att det krävs viss muskulatur i läpparna, så kallad amboschyr.

Jägarhornet är ett blåsinstrument utan ventiler och klaffar. Man spelar naturtoner och kan framföra signalmarscher och signaler. Instrumentet infördes i Armén när stridstekniken blev mer utspridd och man inte längre kunde använda fältpiporna.

Trumslagartroppen

Trumslagartroppen består av virvelgruppen och tenorgruppen. Virvlarna ger musiken dynamik och karaktär medan tenorerna står för grundpuls och accentueringar.

Virveltrumman har använts av arméer i all historisk tid. Den moderna virveltrumman har plastskinn, mekanisk spänning och sejarmattor i metall. Instrumenten anses så viktiga för regementet att de tillhör de främsta traditionsföremålen vid sidan av, bland annat, regementsfanan.

Tenortrummor står, tillsammans med bastrumman, för grundpulsen i marscherna med syftet att göra det så lätt som möjligt för soldaterna att marschera och hålla takten. Fältpiparkårens specifika instrument har sin bakgrund i 1300-1500 talens Landsknechtförband.

Muhammedsfanan är regementets finaste traditionsföremål efter regementsfanan. Muhammedsfanan är ett slagverksinstrument och härstammar från den Turkiska Janitscharmusiken. Bruket att föra Muhammedsfana infördes vid Livgardet efter Karl den XII:s tåg i österled. Instrumentet används alltjämt i flera länders försvarsmakter. Den kallas i Tyskland för Schellenbaum och i Storbritannien Crescent.

 

Nästa sida » Tidigare spelningar

Du kan inte kommentera detta inlägg.